Wednesday 13 June 2012

Gorwel Launch...


Launch of 

GORWEL
The Welsh Foundation for Innovation in Public Affairsat the Park Plaza Hotel, Cardiff 
on Thursday, 28th June at 7 p.m. 

Guest speaker: 
David Torrance, Scottish writer, journalist and broadcaster
All welcome: RSVP: david.melding@wales.gov.uk 

Gorwel: Y Sefydliad Cymreig ar gyfer Syniadau Newydd 
mewn Materion Cyhoeddus 
Lansiad yng Ngwesty’r Park Plaza, Caerdydd 
ddydd Iau, 28 Mehefin am 7 p.m. 
Ydy’r Canol Dde yn ddylanwadol yn yr Alban? 
Gwersi i Gymru 
Darlith a Thrafodaeth 
Siaradwr gwadd: David Torrance
Croeso i bawb: RSVP: david.melding@wales.gov.uk 

No comments:

Post a Comment